Ruben Pest, Linda Grool, Jeroen Luijt en Sabine Heetebrij zijn geboeid geraakt door het begrip ‘geweten’. Wat is dat precies, het geweten? Hoe werkt het? Hoe ontstaat het? Hoe werkt mijn eigen geweten? We zijn er individueel op onze geheel eigen wijze met deze en andere vragen rondom het geweten aan de slag gegaan. Dit heeft vier zeer verschillende en spannende interpretaties van het begrip ‘het geweten’ opgeleverd.

Van dit werk hebben we een expositie samengesteld. Het te exposeren werk is multimediaal, varieert van realistisch tot abstract en van fotografie en film tot installaties. De expositie is nog in ontwikkeling, want het is een inspirerend thema en er ontstaan steeds weer nieuwe ideeën. Door het werk te exposeren hopen wij steeds meer kennis van en beeld bij het begrip het geweten te krijgen. Van de reacties op en de gesprekken over het geweten leren wij veel en dat geeft ons weer nieuwe inspiratie. Daarom willen wij deze expositie graag op verschillende plaatsen exposeren, vooral daar waar het mogelijk gecombineerd kan worden met een lezing of andere activiteiten rondom het thema het geweten. Zo werd onze eerste expositie met dit thema geopend door Frans Schalkwijk, psychoanalyticus, gespecialiseerd in het geweten. In zijn toespraak schotelde hij de aanwezigen een interessante en prikkelende blik op het geweten voor en dat is precies wat wij met deze expositie beogen. We willen de bezoekers laten nadenken en uitnodigen om een blik te werpen op hun eigen geweten. We stellen gewetensvragen en dagen de bezoekers uit.

Een aantal beelden vanuit dit multimedia project